אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה יבטיח פרנסה ויציבות כלכלית לך ולמשפחתך במקרה של איבוד כושר העבודה. הוא ימנע ירידה ברמת החיים ובאיכותם ויחסוך מכם את ההתמודדות גם עם משבר כלכלי. 

במקרה של אבדן כושר עבודה, המבוטח יקבל קצבה חודשית עד שיחזור לעבוד או עד גיל הפרישה – המוקדם מבניהם.