ביטוח חיים

ביטוח חיים יבטיח פרנסה ויציבות כלכלית למשפחתך, במקרה שהגרוע מכל יקרה. הוא ימנע ירידה ברמת החיים ובאיכותם ויחסוך מהם את ההתמודדות גם עם משבר כלכלי.

ביטוח חיים הוא סוג של בטוחה, כך שבמקרה של מוות יקבלו המוטבים שהגדרתם סכום כסף שיגיע אליהם כקצבה חודשית או באופן חד פעמי, כפי שסוכם והוגדר מראש בפוליסה.