ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים משלב בתוכו חיסכון לגיל פרישה, אבדן כושר עבודה וכיסוי ביטוחי במקרה של פטירה. זהו אפיק חיסכון המתפקד בדומה לקרן פנסיה ומטרתו לשלם תשלומים חודשיים לעובד המגיע לגיל פרישה.

ביטוח מנהלים מיועד למנהלים והן לעובדים מן המניין שאינם מנהלים (למרות שמו) וכלולים בו הפקדות לפיצויים ותגמולים.

עבור שכירים, מרכיב הפיצויים ישמש כתשלום במקרה של פיטורים, בעת עזיבת מקום העבודה או בעת פרישה.

ביטוח מנהלים הוא חיסכון פנסיוני גמיש (שלא כמו קרן פנסיה). הוא מותאם אישית למבוטח כך שניתן להתאים את גובה הכיסוי הביטוחי למעמדו האישי, למצבו הבריאותי והכלכלי ובאופן כללי לצרכיו.

ביטוח מנהלים - היתרונות

חשוב לציין כי בביטוח מנהלים עד שנת 2013 הייתה משמעות למועד פתיחת הפוליסה והוותק שכן היה מקדם קצבה מובטח.

החל משנת 2013 אין מקדם מובטח בפוליסות בדומה לקרנות הפנסיה השונות.