פוליסות חיסכון פיננסי

פוליסת חיסכון פיננסי, היא תכנית חיסכון והשקעה בפיקוחה של רשות שוק ההון ומוצעת על ידי חברות הביטוח. זוהי אפשרות העומדת בפני כל אחד המבקש להשקיע כספים פנויים ולשמור על נזילות, ללא קנסות בגין משיכה מוקדמת או נקודות יציאה ספורות.

לפוליסות החיסכון הפיננסי יתרונות מגוונים: